top of page

Jogi nyilatkozat

A honlap használatának feltételei

 

A jelen honlapon található anyagokat kizárólag a Fairium Kft. engedélyével jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

 

A Fairium Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a vevők pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A Fairium Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A Fairium Kft., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Fairium Kft. az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

 

Biztonság

A Fairium Kft. elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

 

Felelősség

A Fairium Kft. nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A honlapon található, vevők számára elkészített dokumentumok egyéb kivitelezésének következményeiért a Fairium Kft. csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a dokumentum személyre szabásának kivitelezése a Fairium Kft. közvetlen irányítása alatt történik.

A Fairium Kft. jogi nyugalmát a Esztári Ügyvédi Iroda garantálja. Védik szerzői jogainkat (megkeresik a jogsértőket, akik engedély nélkül másolják a honlapunk tartalmát), behajtják kintlévőségeinket a kintlévőség kezelési politikánk alapján, folyamatosan fejlesztik a szerződéseinket, az ügyfeleink megelégedése és cégünk érdekében.

 

Copyright © Minden jog fenntartva. A honlap és minden eleme, szövegezése a Fairium KFT. tulajdona.

bottom of page